Stödjande samtal

Det kan vara påfrestande att genomgå en fertilitetsutredning eller behandling. Inte sällan innebär det att leva i en känslomässig berg- och dalbana där besvikelser och förhoppningar avlöser varandra. Dessutom är det inte ovanligt att en känsla av maktlöshet infinner sig; du ställs inför någonting som du själv inte har så stor möjlighet att påverka, framtiden känns osäker och det är svårt att planera.

Om du lever i en parrelation är det bra att vara medveten om att ni kan uppleva den gemensamma krisen på olika sätt och i olika takt. När de egna krafterna inte räcker till kan det då vara till stort stöd att söka professionell hjälp där ni i en trygg miljö får möjlighet att prata om era känslor, upplevelser och erfarenheter. Antingen tillsammans eller var och en för sig.


Som patient på Livio Göteborg så möter du personal som är van och har erfarenhet av att bemöta patienter i liknande situationer som din. Känner du ändå att du/ni vill ha ett utökat stöd så finns möjligheten att när som helst på vägen, såväl före, som under, eller efter behandlingen boka ett kostnadsfritt samtal med leg. psykoterapeut, Catharina Gidlööf.

 

Catharina Gidloof

Bild: Leg. psykoterapeut, Catharina Gidlööf (Bildkälla: gidloof.se).

Fråga gärna efter kontaktuppgifter när du är på kliniken eller gå in på Catharina Gidlööfs hemsida.


Försök känna förhoppning: vi lever i en tid där saker vi tidigare betraktade som omöjliga nu faktiskt går att genomföra.